Přejít na obsah

Ondra

Administrátor
 • Počet příspěvků

  104
 • Registrace

 • Poslední návštěva

Vše od uživatele Ondra

 1. @Olena Marusc Dobrý den, nejlepší máte si zajít přímo na pobočku, kde jste o důchod žádala či případně obrátit se telefonicky či mailem na daný úřad.
 2. Jaký důchod pobírá například dnešní důchodce? Vyzpovídal jsem jednu známou důchodkyni. Můžete si dle toho srovnat výši vašeho důchodu i Vy. Ačkoliv na polích pracovala již mnohem dříve, před státem začala vystupovat jako zaměstnanec až v 18ti letech, tedy v roce 1960. Následně další dva roky pracovala jako výzkumná pracovnice. Náplň činnosti bylo ve sbírání trav z luk a jejich sušení v pecích pro VUŽV. Další rok pracovala v květinářství. Na všech pozicích měla standardní průměrný plat jako byl v té době běžný. V roce 1963 se jí narodilo první dítě. První půlrok pobírala mateřskou a následně 3
 3. Zajímá vás, kdy budete mít nárok odejít do důchodu? Respektive v kolika letech? Tyto výpočty se stále mění. Pokud vám již brzy bude 60 let je nejvyšší čas se o tuto problematiku více zajímat. Je třeba si dobře ohlídat vstupní údaje, aby výsledná částka nebyla zbytečně nižší. Pokud si důchod načasujete správně, můžete si naopak polepšit až o několik stokorun. Proč toho tedy nevyužít. Jak zjistit termín Přesný termín můžete získat za pomoci internetové kalkulačky. Vše závisí na žadateli o důchod, zda získá potřebnou dobu pojištění, a zda dosáhl důchodového věku. Existuje možnost odejít do důc
 4. Částečný invalidní důchod můžete pobírat v případě, že splňujete dvě základní podmínky. Vaše pracovní činnost poklesla v za poslední rok o 33 %, nebo tehdy, když z důvodu vážného zdravotního postižení máte ztížené podmínky pro vykování práce. Ovšem musíte splňovat ještě další aspekty. Je třeba získat potřebnou dobu pojištění, nebo také v případě, že se stanete invalidou následkem pracovního úrazu. To vše má v kompetenci lékařská komise Českého svazu sociálního zabezpečení. Kdy můžete zažádat o částečný invalidní důchod? Je třeba počítat s tím, že podmínky pro získání částečného invalidního d
 5. Ačkoliv si myslíte, že do důchodu je ještě daleko, vězte, že jeho výši můžete z části ovlivnit již nyní. Na internetu najdete kalkulačku, která vám pomůže jednoduše spočítat výši důchodu. K tomu je však třeba znát všechny vaše příjmy již od roku 1986. Z toho tedy vyplývá, že pro mladého člověka je tento výpočet značně nepřesný. Navíc se za ty roky může hodně změnit. Výpočet je poměrně snadný, stačí zadat průměrnou výši hrubého měsíčního příjmu. Spočítejte si svůj důchod Výše vašeho důvodu záleží na mnoha okolnostech. To jak vysoký budete mít důchod přiznaný, závisí na příjmech v letech 1986
 6. V roce by mělo dojít k valorizaci (zvýšení) důchodů. Důchodová reforma je teď velmi „oblíbené“ téma mezi politiky. Důchodců přibývá, ceny jdou nahoru, ale důchodové sazby se příliš nemění. Vláda Petra Nečase prosadila trend, že omezí růst důchodů na tři roky. To skončilo 1. 1. 2015, tedy o rok dříve, než bylo původně v plánu. Nyní by tedy důchody mohly opět narůstat. Valorizace důchodu Důchody jsou složeny ze základní výměry a dále pak z procentní výměry důchodu. Pokud dojde k valorizaci důchodů, může se zvyšovat základní výměra, procentní výměr nebo dokonce výměra obou těchto částek. Zvyšo
 7. Žádost o starobní důchod je poměrně rutinní činností, jak ovšem postupovat v případě invalidního důchodu? Opět je třeba vyplnit formulář, který dostanete na místě příslušné správy sociálního zabezpečení. Na tomto místě žádost také vyplníte a doložíte potřebné doklady. Jaké doklady je třeba doložit? Po vyplnění žádosti o invalidní důchod předložíte doklady totožnosti a také informace, které vypovídají o vašem vzdělání, práci a rodinném stavu. Občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu) Doklady o studiu, které potvrzují nejvyšší dosažené vzdělání Doklady o absolvování vojenské služby
 8. Důchodový věk je životní mezník, od kterého by měli lidé mít nárok pobírat starobní důchod jako příspěvek od státu. Není to však povinnost odejít do důchodu, spíše možnost, pokud už se člověk necítí na to chodit do práce, nebo mu není umožněno pracovat. Zjednodušeně řečeno, důchod by měl trvat čtvrtinu života, pokud bychom počítali, že průměrný věk člověka se blíží k 80. rokům. Vláda se touto problematikou neustále zabývá, protože naše populace stárne a na důchody tak nemá kdo vydělávat. Přesto si můžete svůj důchodový věk spočítat dle internetové kalkulačky nebo jednoduchého výpočtu, stejně
 9. Sirotčí důchod je zvláštní forma pobírání sociálních dávek, kterou jsou určeny dítěti, jemuž zemřel jeden nebo oba rodiče. Pokud je dítě adoptované nebo v péči prarodičů, pak má nárok na sirotčí důchod po smrti osvojitele či osoby, která o dítě pečovala. Samozřejmě také v tomto případě je třeba splňovat určité podmínky, kterou jsou nezbytné pro přiznání sirotčího důchodu. Jaké tyto podmínky jsou a jaká je výše sirotčího důchodu? Pojďme si tuto problematiku více přiblížit. Kdo má nárok na sirotčí důchod? Jak už bylo výše uvedeno, na sirotčí důchod má nárok dítě, které ztratilo jednoho z rodič
 10. Kdo má to štěstí a dožije se řádného důchodového věku, ten získává nárok na starobní důchod. Podmínkou je, aby žadatel splňoval v roce 2020 dobu pojištění 31 let a do roku 2021 vždy o rok déle. Po roce 2021 již tato doba bude činit 35 let. Co dalšího musí splnit k přiznání důchodu a co je zapotřebí doložit? Co se započítává do doby pojištění Nejprve si uveďme, co znamená doba pojištění. Jedná se o období, kdy jste pracovali, studovali na učilišti, střední či vysoké škole a absolvovali vojenskou službu. Do doby pojištění se Vám počítá i čas na úřadu práce, mateřská dovolená, nemocenská nebo do
 11. Po smrti manžela nebo manželky ztrácíme nejen svého životního partnera a přítele, ale i přispěvatele do rodinného rozpočtu. Zejména ženy se potýkají s nepříznivou finanční situací, kterou ale mohou zlepšit požádáním o vdovský důchod. Zjistěte, zda i Vy máte na tento důchod nárok a co je zapotřebí k jeho vyřízení. Kdy vzniká nárok na vdovský důchod Nárok na vdovský důchod po manželovi vzniká, pokud manžel zemřel následkem pracovního úrazu, pobíral starobní nebo invalidní důchod, popřípadě splnil-li ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod. Důchod
 12. Odchod do předčasného důchodu může být řešením pro toho, kdo se potýká se zdravotními problémy, nemůže najít pracovní uplatnění nebo si přeje věnovat svým koníčkům a nechce čekat na řádný důchodový věk. Předčasný odchod do důchodu má ale i svá úskalí. Jednou z nevýhod je trvalé krácení důchodu, který se ani po dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává a je trvale snížen. Krácení důchodu je nezanedbatelné Platí, že čím dříve odejdete do předčasného důchodu před nárokem na řádný starobní důchod, tím více se Vám zkrátí. Krácení se provádí každých 90 dní předčasnosti, proto je zapotřebí do
 13. Ze statistik pojišťovny Allianz, která dělala celosvětový průzkum vychází Česká republika co se týká zabezpečení seniorů velmi špatně. Ze 49 zemí, kterých se studie týkala jsme se umístili na 26. místě. Jednalo se především o výši penzí, ale zahrnuty byly také nutné výdaje na zdravotní péči a další prakticky povinné výdaje ve stáří. Zpráva dále pojednává o tom jaký na to mají vliv důchodové pilíře a další zajímavosti. Srovnání důchodů s Asií Dovolte mi nyní osobní odbočku. Ačkoliv se často uvádí srovnání například s Indií nebo dalšími zeměmi JV Asie, a to ve spojitosti s jejich absolutně nef
 14. Princip penzijních systémů na celém světě je prostý, jedná se o eliminaci finančních problémů starších občanů, kteří si již nemohou vydělávat prací. Důchody tak mají zamezit, žebrání občanů ve vysokém věku tak jak tomu bylo po celá staletí (po produktivním věku obvykle lidé přecházeli rovnou k žebrání či smrti). Nejlepší důchody v EU Otázkou je nyní jak má vypadat správně nastavený penzijní systém a především jeho výše. Nejen výše důchodu, ale i celkové podmínky kolem příjmů a výdajů penzistů v jednotlivých zemích Evropské unie se liší. Nejnižší jsou například v Albánii (kolem 1 500 K
 15. Spojené státy americké mají ve srovnání se státy v Evropské unii ve svém penzijním systému řady výborných řešení, nicméně i několik nevýhod. Nejprve je nutné si uvědomit, že celý systém a myšlení lidí na důchodový věk je v USA odlišný od toho evropského. Již od mládí si na důchod spoří nebo jinak investuje přes 75% celé americké populace. Jak v USA získat penzi? Stejně jako u nás v České republice i v USA odvádí zaměstnanec ze svého platu povinně sociální pojištění, které se sice v jednotlivých amerických státech trochu liší, ale v zásadě lze napsat, že je nižší než v Evropě. Ze mzdy je v USA
 16. Švýcarský penzijní starobní systém je založen na třech pilířích. Každý má své specifika a cíle. V případě, že Švýcar odvádí důchodové pojištění od 20 let až do 65 let a současně si i dobrovolně šetří ve třetím pilíři - může se těšit na luxusní důchod. V opačném případě to už tak jisté není neboť životní náklady ve Švýcarsku jsou opravdu vysoké a úměrné s výší důchodu. Plat důchodce v průměru 50 000 Kč se nám proto zdá neuvěřitelně vysoký, avšak při pohledu na výdaje zase o tak závratnou částku nejde. Tři pilíře švýcarského důchodového systému jsou: Starobní pojištění, penzijní plán zaměstnava
 17. Jste mladý člověk, plný síly a důchodový věk je pro vás něco tak neuvěřitelně vzdáleného, že vám přijde zbytečné se o něj zrovna teď zajímat? Ač se to možná nezdá, právě teď je pro vás ta nejpříhodnější chvíle, abyste si mohli zajistit důstojné stáří a vězte, že pouze na státní pomoc se není radno spoléhat. V následujícím článku vám přineseme stručný přehled, jaké druhy důchodového pojištění v ČR existují a kam je také vhodné investovat. Od Nového roku již jen 2 pilíře Jak už jste jistě někdy slyšeli, v České Republice je uplatňován systém tří pilířů důchodového systému. Přesněji řečeno byl u
 18. V současné době si na penzi díky státnímu spoření šetří téměř 5 milionu lidí. V prosinci tohoto roku poslanci podepsali pozměňovací návrh, který spočívá v lehké změně, která má ovšem hluboké dopady. Osvětlíme si zde jak funguje systém správy peněz na penzi. Peníze, které každý měsíc odvádíte na penzi zůstávají v penzijních společnostech, které jsou pověřeny jejich správou. V současné době spravují částku ve výši téměř 350 miliard Kč. S penězi by měli nakládat tak, aby je dokázali co nejlépe zhodnotit za co nejmenšího rizika. Pozměňovací návrh bohužel demotivuje tyto společnosti neboť jim sli
 19. V nedávné době v České republice vyšly nové tabulky pro výpočet odchodu do důchodového věku. Pravděpodobně i pro vás se tak rok, kdy si budete užívat zasloužené penze zase o nějaký ten měsíc opět vzdálil. Pokud vás dohánějí chmury a zcela reálně uvažujete o emigraci, pak vězte, že v rámci Evropy si příliš nepolepšíte. Trend je v celé EU podobný V současné době se věk pro odchod do důchodu v Evropské unii pohybuje přibližně mezi 60 – 65 lety. To je způsobeno tím, že každý stát EU má pro tuto oblast ještě stále své vlastní pravomoci a je tak zcela v jeho režii, jakou strategii, v oblast
 20. Nacházíme se ve velmi těžké době. Ze všech stran se na nás usmívají sympatické osoby, které se nás snaží utvrdit v tom, že zrovna bez jejich produktů nemůžeme žít a pokud si je nemůžeme dovolit, není to žádný problém. Rádi nám totiž půjčí. Hodně lidí na toto slyší, nicméně se takovýto přístup může stát jejich cestou do pekel. V případě, že své závazky nejsou schopni již dále splácet, se jednoho dne seznámí s výkonem úřední osoby – exekutora. Zabavování majetku je však většinou až poslední možností, obvykle je uvalena exekuce na příjem osoby, většinou plat, ale též důchod. V ohrožení tak můžou
 21. Již před nedávnem jsme avizovali jednorázový příspěvek 900 Kč, který má být vyplacen v únoru následujícího roku. Nicméně jak už to tak v naší politice bývá, věci se mění doslova ze dne na den. Výše příspěvku? Nová jednání naznačují možnost navýšení tohoto jednorázového příspěvku o 300 Kč na celkových 1 200 Kč. Tento návrh by mnoho politiků přivítala, nicméně některé další zase velmi zarazila. V současné době se tedy nic nedá stanovit a o všem se bude ještě jednat. Jediná varianta, která snad nepřipadá v úvahu je nulový jednorázový příspěvek. O další situaci Vás budeme včas informovat.
 22. Do předčasného důchodu odchází stále více českých občanů i za cenu toho, že jeho výše zdaleka nedosahuje řádného starobního důchodu. Někdo se tak rozhodne z důvodu zdravotních problémů, někdo takto vyřeší svou nezaměstnanost. Co byste o této problematice měli vědět a co je nutné k tomu, abyste na předčasný důchod dosáhli? Podělíme se s Vámi o ta nejdůležitější fakta. Co je důležité vědět? Předčasný důchod je trvale snížen a bude nižší i poté, co Vám vznikne nárok na řádný starobní důchod. Předčasný důchod je Vám přiznán nejdříve ode dne, kdy o něj požádáte, tudíž na něj nemáte zpětně nárok. P
 23. Po letech práce je nárok na důchod samozřejmý a jeho vyřízení nepředstavuje výraznou byrokratickou zátěž. Přesto je vhodné si pročíst krok za krokem, co vše je nutno udělat. V první řadě si zjistěte, kdy přesně máte do důchodu odejít. Především u padesátníků jsou „oblíbené“ tabulky odchodu do penze. Jejich výpočet závisí na roku narození, pohlaví a u žen také na počtu dětí. Veškeré údaje bez problémů najdete na webu České správy sociálního zabezpečení, případně vám je podá účetní v zaměstnání. Jestliže už víte, kdy přesně nastane onen očekávaný okamžik, po němž již nebudete muset chodit do pr
 24. Budoucnost penzijního systému bývá častým námětem mnoha politických a ekonomických debat. Populace stárne, státní důchodový účet je ve ztrátě. Sílí hlasy po tom, aby se lidé o sebe postarali sami. V prvé řadě ale nutně podotkněme, že státnímu důchodu nehrozí krach. Vycházet z této premisy by znamenalo zbytečné přehánění, což by se následně projevilo v neochotě lidí systému po odhalení lži věřit. Státní důchodový účet (tzv. první pilíř) sice generuje ztrátu, ale ta se v posledních letech díky lepším ekonomickým výsledkům snižuje. Navíc není možné porovnávat jenom čísla zisků a ztrát, přebytků
 25. Je zvykem, že vláda od 1. ledna každého roku navyšuje seniorům jejich životní úroveň, resp. alespoň dorovnává inflaci, tedy znehodnocení měny. Jinak tomu nebude ani následující rok. Důchody porostou již 7 let v řadě, naposledy k tzv. valorizaci nedošlo od 1. 1. 2010 v důsledku ekonomické krize. Právě stav státní pokladny na počátku tohoto desetiletí vedl k redukci navyšování částky, a tak jsme byli svědky toho, že důchody rostly jen o desetikoruny měsíčně. Podle nynější ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové se jednalo o výsměch, a proto se stav vrátí téměř před září 2011. Konkr

O nás

Staň se turistou a sdílej své zážitky s ostatními! Komunitní projekt PlanetaCestování.cz je určen všem milovníkům nejen turistiky, ale obecně všem kdo rádi objevují a poznávají nová místa nejen v České republice.

Co zde najdete?

Především tipy, kam se vydat na výlety. Ať už jde o hrady, zámky či zříceniny... turistické trasy a netradiční místa, která zatím zná jen pár vyvolených. Komunita přidává nejen popisy míst, ale především osobní zkušenosti.

Jak se mohu připojit?

Patříte mezi vášnivé turisty či jen občasné víkendové výletníky? V obou případech se můžete během pár vteřin registrovat a přidávat své postřehy ze všech Čech, Moravy i Slezska. Každý je zde vítán!

Potřebujete poradit?

Pokud máte problém či dotaz napište na:

 • info@planetacestovani.cz.cz
 • ×
  ×
  • Vytvořit...